GUSMA

Aktualności

zapytanie ofertowe na Oprogramowanie do kontroli łamania wiertła dla Automatu Wzdłużnego

 

Zapytanie ofertowe 2/2016

 

W związku z realizacja Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,

Firma Gusma na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Oprogramowanie do kontroli łamania wiertła dla Automatu Wzdłużnego

Zobacz film

Wysoką jakość naszych wyrobów i usług doceniają klienci z: Polski, Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii

tel./fax +48 61 8146 006 /