GUSMA

Fundusze Unijne

 

 

 "Gusma" Przedsiębiorstw produkcji, kooperacji i handlu Juliusz Gustowski zakład produkcyjny, nazwa skrócona: Zakład Produkcyjny "Gusma" Juliusz Gustowski podpisało umowę o dofinasowanie  w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 1.54. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionalnej

tytuł projektu: Gusma innowacyjny i konkurencyjny partner na rynku europejskim

 

 

Projekt zakłada zakup środków trwałych i wartości niematerialnych w celu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego w wyniku czego dojdzie do poprawy produktywności, efektywności oraz wzrostu konkurencyjności.

całkowita wartość projektu: 1 240 086,00 pln

kwota dofinansowania: 352 870,00 pln

 

"Gusma" Przedsiębiorstwo produkcji, kooperacji i handlu Juliusz Gustowski zakład produkcyjny, nazwa skrócona Zakład produkcyjny "Gusma" Juliusz  Gustowski, zrealizowało projekt współfinansowany przez unię Europejską z europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: "Gusma rozbudowa przez innowacje"

Numer projektu: WND-RPWP.01.02.04-30-006/14                                                                     Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstwa                                                                             Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 

Zobacz film

Wysoką jakość naszych wyrobów i usług doceniają klienci z: Polski, Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii

tel./fax +48 61 8146 006 /