ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPROGRAMOWANIE DO KONTROLI ŁAMANIA WIERTŁA DLA AUTOMATU WZDŁUŻNEGO

Wiercenie

Zapytanie ofertowe 2/2016

 

W związku z realizacja Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,

Firma Gusma na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Oprogramowanie do kontroli łamania wiertła dla Automatu Wzdłużnego

Pliki do pobrania: Pobierz plik PDF

Producent wyrobów metalowych

Zakład Produkcyjny GUSMA został utworzony w 1986 roku w Sadach k/Poznania. Specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych ze stali zwykłej, nierdzewnej i kwasoodpornej. Obecnie zatrudniamy 100 osób i dysponujemy powierzchnia produkcyjną 4 000 m2.

Strefa pracownika

Dane Kontaktowe